browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

9 Domácí řád

Vitáme Vás !

Chteli bychom Vas seznamit s domacim radem, aby Vaš pobyt v našem dome byl prijemny. Pro všechny dalši informace se obrat’te na hostitele.

 • Ubytování je k dispozici od 14 hodin v den příjezdu do 10 hod. v den odjezdu. Poslední den, tj. v den odchodu z bytu se nezapočítává do celkového počtu dnů pobytu. Je-li poslední den držet déle než 10 hodin, hostitel má právo účtovat vám jeden den navíc.
 • Pokud se rozhodnete zrušit svůj smluvní pokoj dříve, musíte zaplatit celou místnost rezervace.
 • Váš občanský průkaz nebo cestovní pas prĕdejte hostiteli ihned po příjezdu kvůli přihlášeni Turistickému úřadu. Platby jsou provedeny ihned, v hotovosti.
 • Hosté jsou povinni se sami starat o své věci a drahocennosti zanechané v apartmánech a  majitel neodpovidá za jejich eventuálni zmizení.
 • Hosté jsou zodpovědní za své chování v domě a v jeho okolí, a v případě nehody sami nesou následky.
 • Hosté mají zodpovědnost za udržování pořádku a čistoty ubytování. Domácí není povinný čistit a uklízet po dobu pobytu hostů, jakož ani vynášet smetí z ubytovacích jednotek. Domácí Vám vymění povlečení každých 7 dní.
 • Když odcházite ven, povinně zamykejte dveře a okna, zavřete slunečniky, vypněte světla a všechny elektrické přistroje (televize, klimatizaci, sporák …) a zavřete vodu.
 • Majitel objektu má ve vyjimečnych připadech právo v nepřítomnosti hosta stoupit do apartmánu, kvúli zabráneni možne škodè nebo nebezpečí. O vstupu do apartmánu vlastníkem bude informovat hosta v příštím kontaktu.
 • Je zakázáno ničeni zařízení, vybaveni a nábytku, vyvoláváni nepořádku a obtěžováni dalších hostú, a zvláště se zakázuje hluk v době od 23-08 hod.
 • Zařízení apartmánu mohou užívat pouze osoby, které jsou registrovány jako hosté, ale hostitel na žádost hosta může povolit eventuálni návštěvy v určité době.
 • Není povolené přinášet do objektu zbraně, lehko zápalné a explozívní látky, či látky se silným nebo nepříjemným zápachem.
 • Používání zařízení a přístrojů, které nejsou základní součástí nabídky ubytovací jednotky (gril, garáž a pod.) je povolené pouze se souhlasem majitele.
 • Úvod zvířat je povolen pouze se souhlasem hostitele při rezervaci. Host je povinen zajistit, aby domácí zvířata nezpůsobují škody, a okamžitě vyčistit své výkaly v bytě, dvůr, zahrada, jeho bezprostřední blízkosti a na pláži.
 • Kouření je zakázáno v ložnicích, zatímco zbytek jsou povoleny. Zeptejte se hosté do neodhazujte nedopalky cigaret v bytě, dvorek nebo z ní již určenou k tomuto účelu a aby přijaly veškerá preventivní opatření proti požáru a pro jejich osobní bezpečnost.
 • Bezdrátový přístup k Internetu je povolena po dohodě s hostitelskou.
 • Hosté mají právo na užívání části zahrady (yard), plánované pro ně.
 • Pokud se ztrati nebo poškodi instalace, nábytek, zařízení, vybavení apartmánu, je host povinen o tom informovat hostitele. Pokud je ztráta nebo poškozeni zaviněno hostem, host je povinen uhradit odpovidajici protihodnotu. Prosím, jakékoli selhání nebo poškození inventáře, který se nachází na příjezdu, prosím, okamžitě hlásit o tom, jak byste neměl být účtovány.
 • Z apartmánu je zakázáno vynašeni zařízení a vybavení (ručníky, deky, atd.).
 • Sve námitky, přání a pochvaly, můžete komunikovat s hostitelem.
 • V případě, nedodrženi domáciho řádu, hostitel má právo odmítnout další služby. V tomto případě má zákazník nárok na vrácení peněz.
 • Nástupem na ubytování se rozumí, že je klient obeznámený s domácím řádem a souhlasí se závazky a podmínkami, které jsou v domácím řádu uvedené.
Prejeme Vam prijemny pobyt !

Apartman NICA


This post is also available in: English, Russian, Croatian


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *